จำนวนเด็กยากจนในยุโรปตะวันออก เอเชียกลางเพิ่มขึ้น

จำนวนเด็กยากจนในยุโรปตะวันออก เอเชียกลางเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจาก 22 ประเทศทั่วภูมิภาคแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ กำลังแบกรับภาระหนักที่สุดของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ในขณะที่พวกเขาคิดเป็นเพียงร้อยละ 25 ของประชากร แต่พวกเขาคิดเป็นเกือบร้อยละ 40 ของผู้ที่ถูกบังคับให้ยากจนเพิ่มเติมอีก 10.4 ล้านคนในปีนี้เด็ก ๆ ทั่วภูมิภาคกำลังจมอยู่ในเหตุการณ์เลวร้ายของสงครามครั้งนี้ ” อัฟชานข่าน ผู้อำนวยการ  ยูนิเซฟ ประจำภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลางกล่าว

หยั่งรากในสงครามจุดประกายจากสงครามยูเครนและวิกฤตค่าครองชีพทั่วภูมิภาค

รัสเซียคิดเป็นเกือบสามในสี่ของ  ความยากจนในเด็กที่เพิ่มขึ้น โดยอีก 2.8 ล้านคนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนยูเครนเป็นบ้านของเด็กอีกกว่าครึ่งล้านที่อาศัยอยู่ในความยากจนซึ่งใหญ่เป็นอันดับสอง รองลงมาคือโรมาเนีย ซึ่งมีเด็กเพิ่มขึ้นถึง 110,000 คน

“นอกเหนือจากความน่าสะพรึงกลัวของสงครามที่เห็นได้ชัด – การฆ่าและการตัดแขนขาเด็ก การพลัดถิ่นจำนวนมาก – ผลทางเศรษฐกิจของสงครามในยูเครนยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเด็ก ๆ ทั่วยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง” นางข่านกล่าว นอกเหนือจากปัญหาเรื่องเงิน ผลที่ตามมาจาก  ความยากจนในเด็กนั้นขยายวงกว้างออกไปไกลเกินกว่าครอบครัวที่มีความทุกข์ยากทางการเงิน

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้ทารกอีก 4,500 คนเสียชีวิตก่อนวันเกิดปีแรก และการสูญเสียการเรียนรู้อาจหมายถึงการต้องออกจากโรงเรียนเพิ่มอีก 117,000 คนในปีนี้เพียงปีเดียว

“หากเราไม่สนับสนุนเด็กและครอบครัวเหล่านี้ในตอนนี้

 ความยากจนในเด็กที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจะส่งผลให้สูญเสียชีวิต สูญเสียการเรียนรู้ และสูญเสียอนาคต” เจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟกล่าวเตือนวงจรความยากจนยิ่งครอบครัวยากจนเท่าใด สัดส่วนรายได้ที่ต้องนำไปเป็นอาหาร เชื้อเพลิง และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

เมื่อต้นทุนของสินค้าพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น เงินที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพและการศึกษา จะลดลง การศึกษาชี้ให้เห็นวิกฤตค่าครองชีพที่ตามมาหมายความว่า  เด็กที่ยากจนที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงบริการที่จำเป็นน้อยลง และมี  ความเสี่ยงมากขึ้นที่ จะถูกความ  รุนแรง การแสวงประโยชน์ และการล่วงละเมิด

และสำหรับหลาย ๆ คน ความยากจนในวัยเด็กจะคงอยู่ไปชั่วชีวิต ทำให้เกิดวัฏจักรแห่งความยากลำบากและการกีดกันจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อรัฐบาลลดรายจ่ายสาธารณะ ขึ้นภาษี หรือเพิ่มมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

รัฐบาลจะลดบริการสนับสนุนสำหรับผู้ที่พึ่งพารัฐบาล“มาตรการเข้มงวดจะทำร้ายเด็กมากที่สุด – ทำให้เด็กจำนวนมากขึ้นสู่ความยากจน และทำให้ครอบครัวที่ลำบากยากเข็ญลำบากขึ้น” นางข่านกล่าว

credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net